วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และพลังงาน ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

83563583_2845290942203021_6156167334789644288_n

รูปภาพเพิ่มเติม