วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ อ. ลำลูกกา จ ปทุมธานี โครงการ “วันวิชาการ พัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพ”

#อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

83825752_2831021323629983_3697358146205908992_o