วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

#อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

82283144_2810333489032100_2253084640266944512_o

รูปภาพเพิ่มเติม