วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และการปฎิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ บริษัท นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ด จำกัด มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง 408 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

81780438_2801340829931366_3964496157010296832_o

รูปภาพเพิ่มเติม