ข่าวการรับสมัครข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี