วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 ที่ มจพ. กรุงเทพฯ

79493720_402585570458334_1525802632440971264_n