ขอความร่วมมือให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพกับหน่วยบริการสุขภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร

79287660_2738224176243032_3123063156931297280_n