☁️🌈เชิญชวนพี่น้องชาวคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

🖍เลือกตั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้แก่💓
✨เบอร์ 1 นางสาวญาณิศา แสงคำจันทร์
✨เบอร์ 2 นางสาวธนัชชา ชำนาญ
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากันนะคะ

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ทั้ง 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ Virtual Exhibition

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ทั้ง 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ Virtual Exhibition ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 ได้แก่
ทีม IP10 ครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้
นายกานต์ กอแก้วปฐมกุล และ นายสหัสวรรษ สายสุนทร
อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
ทีม IP11 ผลิตภัณฑ์นมเมล็ดแตงโมข้นหวาน
นางสาวกิจมณี ศรีสลวย และ นางสาวเบญจพร แสนทวีสุข
อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ทีม IP12 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นลอดช่องไร้แป้งโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของไข่ขาว
นายพรมพิศิษฐ์ คำดี และ นางสาวอัญชริกา สุขสำราญ
อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุกัญญา วงวาท และ
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

ไทย-เยอรมัน (KNACKSAT 2 TGPS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (KNACKSAT 2 TGPS) ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่ 2 นะครับ