ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”

🎯มาแล้วพี่จ้า…ออกอStory Ep5…ที่อยากได้…”ฝึกสหกิจศึกษาอย่างไรเพื่อทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการจากการลงมือปฏิบัติจริง”
📍สหกิจศึกษาเป็นการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่4 ของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของนักศึกษาในคณะจากการปฏิบัติงานจริง…
💥วันนี้แอดมินจะชวนทุกคนที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษามาเรียนรู้….
💥ลักษณะการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมภาษณ์ปฏิบัติสหกิจ รูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงสหกิจศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งด้านวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น…
💥พบกับอาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์ผู้แลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และพี่ๆ จากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เซี่ยงฉี (FSN ปี3) นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก (FSM ปี3) นางสาวปัณณพร แผ้วพิษากุล (FSN ปี4) นางสาวพิชญา ศรีประจันต์ (FSM ปี4) ดำเนินรายการโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย…
อย่าพลาดกิจกรรมดีๆนี้นะ