AI star @ kmutnb

พี่จิติมา จันทร์หอม และพี่วณิช จันทร์หอม (AI12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ)
เจ้าของธุรกิจ ได้แก่ ฟาร์มผักออแกนิก ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์แช่แข็งแปรรูป และตู้แช่สำหรับโชว์สินค้า

นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ชมบรรยายกาศการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5148234211908671 ——————————————– 📌📌📌Ep12-16 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍 https://youtu.be/wUUKYOao2hU 📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่…