ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี

ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล กติกา – ร่วมโหวตโดยการกด Like และ/หรือกด share ผลงานที่ชื่นชอบ โดย 1 Like = 1 คะแนน, 1 share = 2 คะแนน – เปิดให้โหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. (โหวตได้มากกว่า 1 ผลงาน) ร่วมโหวตผ่านช่องทาง Facebook page: สโมสร อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี – การตัดสินโดยการนับคะแนนจากการโหวต (นับคะแนนเฉพาะการกด Like/share ภาพที่โพสต์บนเพจสโมสร คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

ออกบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
*******************************************************************

นานาสาระTGIF Ep12-10 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-10 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 10 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ขอเชิญชวนร่วมกันโหวตผลงานที่ชื่นชอบ ในกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล https://www.facebook.com/media/set… 2. กิจกรรม ภาพถ่ายการใช้ชีวิตในช่วงเรียนออนไลน์ ของชาว IPD ไหนมาดูซิใครกินอะไร ใครใช้อะไรกันบ้าง เชิญร่วมโหวตภาพถ่ายโดนใจ…