#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ ชอบมุมไหนของคณะ แวะมารีวิวภาควิชา #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับเนื้อหาที่สอนEP2 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4917839058281522 2. ตามมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเทอมนี้กัน…เรายังคงเข้มข้นกับการเรียนภาคปฏิบัตินะ.. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939043026161125 3. VDO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ” https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/473193737738742 4. เก็บบรรยากาศมาฝากกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4939679559430805 ——————————————–…