😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)

#นานาสาระTGIF Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 26 เรื่อง Application of phytochemicals and natural products โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 รบกวนตอบแบบสำรวจ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4743331512398945 2. กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4746176408781122 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4749453585120071 ——————————————– Ep11-32 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/vCAdl5huLqM #ช่วงนานาสาระ…