คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ 📌📌ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 📌📌รบกวนตอบแบบสำรวจครับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ📌📌ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 📌📌ตอบแบบสำรวจ 📩 เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎓 และจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาคณะต่อไป💯

#นานาสาระTGIF Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 25 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Anthraquinones and Napthaquinones

#นานาสาระTGIF Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 25 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Anthraquinones and Napthaquinones โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ความในใจของนักศึกษาสหกิจ ที่ฝึกสหกิจ ที่ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4707163022682461 2. โอกาสดีๆมาแล้ว…กิจกรรมห้องเรียนจำลองแบบออนไลน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ร่วมกับองค์กร ONCEs Thailand… https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4709451099120320 ——————————————– Ep11-31 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/K9keSYcq_i0 #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร…