#เปิดกล่องนักวิจัย

#เปิดกล่องนักวิจัย come back ค่าาาา ห่างหายไปนาน หวังว่ายังคงไม่ลืมกันน๊าาาาา #เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ มาพร้อมบรรยากาศดี ลมหนาวเริ่มโชยมาให้พอชื่นใจแว๊ปๆ หวังว่าปีนี้เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันนะคะ นักวิจัยคนเก่งจากกล่องนักวิจัยของเราในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ…. “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์” อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ตัวเล็ก น่ารัก แต่ความสามารถของอาจารย์ไม่ได้เล็กๆแน่นอน อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยืนยันได้ด้วยผลงานอนุสิทธิบัตรมากมาย… นักวิจัยคนเก่งท่านต่อไปของเราจะเป็นใคร ติดตามได้ใน #เปิดกล่องนักวิจัย ตอนต่อไปนะจ๊ะ!!!!!! ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ ตรวจสอบ การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร…