#นานาสาระTGIF Ep11-27 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 21 เรื่อง Dyes

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็มีด้วยนะ อ่านระเบียบการได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761 ช่องทางการสมัครhttps://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f 2. การสอบออนไลน์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4625726594159438 3. TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 | 9 – 10 พฤศจิกายน…