#นานาสาระTGIF Ep11-21 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: anti-inflammatory

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Grand opening เปิดตัวแล้ววันนี้กับ “กระป๋อง AI” สติ๊กเกอร์ไลน์สุดน่ารักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีน้องกระป๋องAIมาพร้อมกับคำพูดคิ้วท์ๆ น่ารักนุบนิบหัวใจขนาดนี้ ไม่มีไม่ได้แล้วววว https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4486015994797166 2. ออกอ-Story46-on-Tour..Ep.1 พาเที่ยวเขาใหญ่หน้าฤดูฝน…. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4488213944577371 3. พบกับการสัมภาษณ์พิเศษ “พี่กัส” ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร AI02/APD01 ในฐานะ CEO Phutawan Herb and Cosmetic Co.,Ltd. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4491619020903530 4. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download 6. แจ้งทราบกำหนดการวันสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ้างอิงจากปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564…