#นานาสาระTGIF Ep11-20 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 14 เรื่อง Cosmetics: acne, spots and pimples

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. รายการ ออกอstory46 ย้อนหลังได้ที่นี้: Ep1. พี่อยากเล่าให้น้องฟัง https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/1915799151925326/ 2. ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4470134189718680 3. ประกาศ!!! นศ.ที่จบในปีการศึกษา 2563 . 1.ตรวจสอบสถานะในตรวจสอบจบ ลิ้งค์นี้ http://202.28.17.14/stdcheck ถ้าขึ้นเทอมที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นศ.สามารถดำเนินการขอเอกสารการศึกษาได้เลย (ถ้านศ.คาดว่าจะจบ แต่เทอมจบยังไม่ขึ้น ให้รอก่อนนะคะ ฝ่ายประมวลผลกำลังทำงานอย่างเร่งรีบที่สุดค่ะ ) . 2.นศ.ที่จบแล้ว สามารถยื่นขอเอกสารได้ตามช่องทางนี้ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/ .. เอกสารที่ขอได้ในช่วงเวลานี้คือ ทรานสคริปต์สำเร็จการศึกษา (ฉบับเฉพาะกิจ)…

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเกี่ยวกับกระท้อน

ซึ่งผลงานนี้มีชื่อเรื่องว่า Sorption isotherm study of preserved wild manosteen (Kra-thon yhee) with replacing humectants ของ รศ.ดร.รัชนี เจริญ
ซึ่งตีพิมพ์ใน International Food Research Journal อยู่ในฐานข้อมูล scopus และ ISI ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(03)%202018/(51).pdf