มจพ.ลดค่าธรรมเนียมทางการศึกษา นักศึกษาเข้าระบบ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00น.- 31 สิงหาคม 3564 เวลา 23.59 น.

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น.

รายละเอียด https://refund.kmutnb.ac.th/
สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ. ผ่านช่องทาง Line openchat https://bit.ly/3suO9N9

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.) ได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงของแต่ละซอฟต์แวร์

กิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา”
ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกตร และอาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และคุณอรพรรณ แสงสี ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การผลิตคุกกี้แป้งกล้วยทดแทน การผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามหลักสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหารให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โดยมีนางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คุณครูโสภา จำปาโอ้ก ครูผู้ประสานงานโครงการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ‍

กิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม
โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการ ตลอดจนคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

📝 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ขอแนะนำคอร์สอบรมเพื่อเป็นเครื่องมือพาธุรกิจของท่านสู่โลกดิจิทัล😍

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ กำลังคิดจะทำธุรกิจ หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจให้มีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ลองฟังการแนะนำภาพรวมของกลยุทธทางการตลาดแบบใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=u2ySq_kBGKw ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ขอแนะนำคอร์สอบรมเพื่อเป็นเครื่องมือพาธุรกิจของท่านสู่โลกดิจิทัล Digital Business Management คอร์สอบรมออนไลน์ เน้นกลยุทธิ์การทำการตลาดแบบใหม่ ให้ได้เกิดผลกำไรและยั่งยืน กับ ดร.โกศล น่วมบาง (อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.) ห้ามพลาด !!! สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ รับจำนวน 15 ท่าน/รุ่น/คอร์สการอบรม เพื่อให้เกิดการสอบถาม พูดคุย ให้เกิดการมองเห็นภาพ ราคาอบรมพิเศษ สำหรับรุ่นที่ 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุพัตรา 037-217300 ต่อ 7932 Email: supatra.c@agro.kmutnb.ac.th หรือ คุณณัฏฐาพร 037-217300 ต่อ 7934 Email: nattaporn.t@agro.kmutnb.ac.th หรือ QR code ที่อยู่ด้านล่างได้ทันที ติดตามข้อมูลอบรมบริการวิชาการจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร…