😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-15 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Drugs: Antibiotic: protein aynthesis

#นานาสาระTGIF Ep11-15 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Drugs: Antibiotic: protein aynthesis โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ >>#นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 << วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. @ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4361602450571855 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ >>นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1<< วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา…