ภาพบรรยากาศงาน COCEAM2021 8-9 July 2021(online)

> สำเร็จเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีแล้วนะคะสำหรับงาน #coceam2021 <<

… ทางทีมงาน COCEAM2021 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ^^

… อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานต้องขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสถัดไปนะคะ

#แล้วพบกันใหม่ The 6th COCEAM2023 นะค๊าาาาา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มจพ. มอบทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2564 สมัครทุนได้ที่ https://bit.ly/3xros1U คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา (1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ขอทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ ใบจองวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาปรากฎตามภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบ้านนักศึกษาต้องอยู่ในรัศมีใกล้โรงงานฯ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร บันทึกประจำวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคำรับรองของทางราชการ ส่วนตำบลที่นักศึกษามีทะเบียนบ้าน (อบต.) โดยการ Up Load เอกสารแนบผ่าน Google Form (2) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยแท้จริง…

งานปฐมนิเทศนักศึกใหม่ 2564

😊😊เก็บตกภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และอัดแน่นด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
🚩ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. แบบออนไลน์