😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-5 “แนวทางการจัดการด้านฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร”

#นานาสาระTGIF Ep11-5 “แนวทางการจัดการด้านฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร” ตอนที่ 1 มีด้วยกัน 2 ตอน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณอิรฟัน แวหะนะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ อก.เข้ารอบสุดท้าย https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4134507416614694 2. โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบสุดท้ายของปี 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4140859509312818 3. กิจกรรมพบปะและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับนักศึกษาใหม่รหัส 64 ของคณะที่ผ่านการสมัครจาก TCAS1และTCAS2 แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4141614439237325 ——————————————– Ep11-5 ตอน “แนวทางการจัดการด้านฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร” https://youtu.be/tuBA4mdijf4o #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร…