😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-3 ตอน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านการเกษตร”

#นานาสาระTGIF Ep11-3 ตอน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านการเกษตร” โดยมีหัวข้อบรรยาย เรื่อง การจำลองการทำงานของอุปกรณ์ด้าน Iot โดยใช้ Node-red ประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤชณัท รวมบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันนี้เราจะไปชมตัวอย่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบคณะอุตสาหกรรมเกษตร…กันครับ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4091655284233241 2. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4091834494215320 3. มารู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตรกันเถอะ https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/544967210001451/ 4. รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM) **ปีการศึกษาที่ 1/2564** รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM) **ปีการศึกษาที่ 1/2564** 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)…