พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนมะยงชิดแช่แข็ง ในการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ส่งแรงใจให้กับทีม sticky right นำทีมโดย อ.ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และ อ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนมะยงชิดแช่แข็ง ในการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 Theme : Smart Food For New Normal ส่งคลิปประกวด รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค รายชื่อนักศึกษา ทีม sticky right ประกอบไปด้วย 1. นส.พิมพ์วลี ว่องกสิกรณ์ 2. นส.เมลานี ลุมพลีวงษ์ 3. นายณัฐนนท์ จันดาหาร 4. นส.ปัณณพร แผ้วพิษากุล 5. นส.ณัฏฐธิดา พวงไสว 6. นส.ณัฐณิชา สุวรรณประกาย #ร่วมกันส่งเสียงเชียร์ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ทอดเกาหลีจากโปรตีนพืช ในการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี
ทีมเด็กซ่าพากินไก่ นำทีมโดย ผศ.ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ และ ผศ.ดร.รัชนี เจริญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ทอดเกาหลีจากโปรตีนพืช
ในการแข่งขันประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 Theme : Smart Food For New Normal
ส่งคลิปประกวด รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค
รายชื่อนักศึกษา ทีมเด็กซ่าพากินไก่ ประกอบไปด้วย
1. นส.สุดาทิพย์ ปลอดทอง
2. นส.อรัญญา อินเสาว์
3. นส.ศุภิสรา เติมเศรษฐเจริญ
4. นส.ภัคจิรา มีสวัสดิ์
5. นส.กิจมณี ศรีสลวย
6. นส.สิริพร มณีลาภ
#ร่วมกันส่งเสียงเชียร์
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#สู้ๆเราชนะ
https://fb.watch/5r7P7HytMK/