เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร​

วันที่2 เมษายน 2564 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการชั้นปีที่4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่3
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวาสนาเมล่อน ฟาร์ม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) จ.สระบุรี
เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. กิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3964036073661830 2. โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3971259312939506 3. “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3973940306004740 4. โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3976579112407526 ——————————————– EP10-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ https://youtu.be/tS7DaQoISPs #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ.…