ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564

👏👏คนเก่งของเรา 👏👏
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
✌️✌️ช่วยกันส่งแรงใจ เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ สร้างสรรค์ผลงานในการแข่งขันต่อไปด้วยนะคร๊าาาาาา 🏆🏆

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมนี้ จัดให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อให้มีความรู้ทักษะการอ่าน และการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มฝึกทำข้อสอบทักษะการอ่าน ทักษะการฟังภาษาอังกฤษอีกด้วย
ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด

#นานาสาระTGIF โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3915480535184051 2. โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3917833574948747 3. บริจาค รถยนต์(รถตู้)ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน ให้กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3918224714909633 ——————————————– VDO สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ได้ที่…