ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาปฏิบัติการ แบบเว้นระยะห่าง

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี #บัณฑิตคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

 

ทำมะนาวดองเพื่อเป็นทำเป็นยาสมุนไพร แก่วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ดงบัง

1 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมมือเข้าให้คำปรึกษาเรื่องการทำมะนาวดองเพื่อเป็นทำเป็นยาสมุนไพร แก่วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการเข้าหารือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม

Welcome back to Faculty of Agro-industry

วันนี้เป็นวันแรกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ on-site
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม มีมาตรการในการคัดกรองนักศึกษา และรักษาระดับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#นานาสาระTGIF วันนี้ เรามี VDO #สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD มาให้รับชมกันครับ 🎥

#นานาสาระTGIF วันนี้ เรามี VDO #สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD มาให้รับชมกันครับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ น้องๆ ที่กำลังจะ จบม.6 และ ปวช. ในการสมัคร #TCAS2 ที่ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำลังเปิดรับสมัคร โดยมีโครงการดังนี้ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 3) โครงการโควตาพื้นที่ รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. สำรวจระบบการมีงานทำของบัณฑิต โดยสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์…