#นานาสาระTGIF EP8-5 การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย

ช่วงนี้ ที่ มจพ.ปราจีนบุรี ของเรามีอากาศเย็น แฟนเพจอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ กลับมาที่ #นานาสาระTGIF EP8-5 การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. อาหารกระป๋องจากโรงงานที่มีผู้ป่วย COVID 19 กินได้หรือไม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3752589481473158 2. ภาพการสัมภาษณ์ของนักเรียน TCAS รอบที่1 ที่จะมาศึกษาเรียนต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3757972997601473 3. Kissถึง IPD #ipdkmutnb กันไหมเอ่ย ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3760327664032673 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 1 รอบที่ 2 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3768398923225547 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ…

📣📣คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับ นางสาวธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

📣📣คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับ นางสาวธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพการสัมภาษณ์ของนักเรียน TCAS รอบที่1 ที่จะมาศึกษาเรียนต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

🚩😊 สวัสดีวันจันทร์ วันนี้เรามีภาพการสัมภาษณ์ของนักเรียน TCAS รอบที่1 ที่จะมาศึกษาเรียนต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยระบบออนไลน์ (on-line) ทำให้ได้เห็นความตั้งใจ ความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะมาเรียนต่อที่คณะ..ทำให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์พลอยมีความสุขและสนุกไปด้วย
🌻🌻โควิด19 ทำให้ขาดโอกาสในการสัมภาษณ์ที่คณะโดยตรง แต่ก็ทำให้เกิดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกส่วนของกิจกรรมจริงๆ
🍁🍁ยิ่งทำให้เห็นอีกมุมว่าถ้าเราส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเองได้เร็ว ก็จะทำให้เขาต่อยอดความสำเร็จและอนาคตของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น🌟เรียนต่อแบบรู้อนาคตตนเอง
💐💐ขอให้น้องๆโชคดี…แล้วเจอกันที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รูปภาพเพิ่มเติม

#นานาสาระTGIF EP8-4 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในรูปออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ นักศึกษา ไม่คุ้นเคย ซึ่งครั้งแรก อาจจะมีปัญหาบ้าง เป็นธรรมดา ขอให้นักศึกษาอดทนซักนิด เดี๋ยวก็สามารถใช้โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นแน่นอน กลับมาที่ #นานาสาระTGIF EP8-4 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3735422416523198 2. รายชื่อวิชา และโปรแกรมที่สอนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3740328909365882 3. นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยได้ ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ได้ตาม link นี้ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB 4. งง สับสน account อะไร,…