#นานาสาระTGIF EP8-2 ปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมัน

การระบาดระลอกใหม่ ‘โควิด-19’ ในไทย ครอบคลุมแล้วมากกว่า 20 จังหวัด ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ นะครับ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว เรามาเพิ่มพูนความรู้ตนเองเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพอาหารกันบ้าง กับ #นานาสาระTGIF EP8-2 ปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมัน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3699035063495267 2. ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โปรดกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวและแจ้งประวัติก่อนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ https://forms.gle/cGSXyq5mFXdwAC3R6 3. ประกาศ มจพ. เลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3703914153007358 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้…