คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

18 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.ยุทธชัย ทองอินทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นความร่วมมือ และแนวทางในการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะเข้าไปช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ดร.ยุทธชัย ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
131435915_3699034226828684_4310946895228998340_o
รูปภาพเพิ่มเติม

#นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน

ต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ #นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3687975391267901 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3690694627662644 3. ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3691319404266833 4. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695600260505414 5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาณ 2564 และแนะนำการสมัครผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695785367153570 6. งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” กิจกรรมการเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill)…