วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน”

วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน” โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์ และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ ที่ปรึกษา บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ พัฒนานักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร มีความสุข พัฒนาศักยภาพตนเองในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
129513455_3673806722684768_5636028961572443791_o

#นานาสาระTGIF EP7-4

วันศุกร์ของสัปดาห์ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF EP7-4 วันนี้มี VDO น่ารักๆ แนะนำ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN อยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (Department of Agro-Industry Technology and Management) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 1 : https://www.facebook.com/…/a.36548728…/3654872881244819/ ครั้งที่ 2 : https://www.facebook.com/…/a.36576283…/3657628534302587/ ครั้งที่ 3 : https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3662731997125574 2. เรียนเชิญ อาจารย์/นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งาน เครื่องมือ ”ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตเครื่องสำอาง” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3657543527644421 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน…

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา”

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบป้ายโรงเรียนเครือข่าย ให้กับ นายสุพล จันทะนามศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี และได้กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 : เรียนรู้กับอาหารและการจัดการ
ฐานที่ 2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนวทางการรับสมัครนักศึกษา
ฐานที่ 3 : สนุกเรียนรู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฐานที่ 4 : สนุกเรียนรู้กับอาหารและโภชนาการ
ซึ่งแต่ละฐาน ใช้เวลาเรียนรู้ฐานละ 40 นาที
128016118_3654872884578152_9087081715557912484_o

#นานาสาระTGIF EP7-3

วันศุกร์ของสัปดาห์ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF EP7-3 วันนี้มี VDO น่ารักๆ แนะนำ #สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD ว่ามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา https://www.facebook.com/…/a.36350041…/3635004156565025/ 2. โครงการ “การประเมินคุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังและการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงและเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี” https://www.facebook.com/…/a.36377796…/3637780196287421/ 3. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตขนมปังยี่ห้อฟาร์มเฮ้าท์ (Farmhouse) https://www.facebook.com/…/a.36410679…/3641068142625293/ 4. โครงการเทคนิคการขยายตลาดเพิ่มยอดขายด้วย facebook ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3641256199273154 5. ประกาศๆ ขอเชิญชวนผู้สนใจทำธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ KMUTNB Business Brotherhood 2021 บ่มเพาะธุรกิจเเละชิงทุนพัฒนาต้นเเบบ ร่วมมือกับ AIS https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3643133872418720 ——————————————– #ช่วงนานาสาระ EP7-3 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์…