พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตขนมปังยี่ห้อฟาร์มเฮ้าท์ (Farmhouse)

26 พ.ย. 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตขนมปังยี่ห้อฟาร์มเฮ้าท์ (Farmhouse) ซึ่งการลงนามข้อตกลงครั้งนี้จะส่งผลทำให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการส่งนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจในบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

125491937_3641068145958626_8903570459326305871_o