ณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

29 ตุลาคม 2563 คุณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำโดยอาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าทำงานที่บริษัท และเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวม 20 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้เข้าทำงานหรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อไป
**************************************************************************#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
123276027_3582026491862792_8955073003547704009_o

📣ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ✅#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ✅#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการ#โควตาโรงเรียนเครือข่าย และ#โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Link : Download รายชื่อรอบที่ 1 : โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนองครักษ์ https://drive.google.com/…/16oJxOBoJymXZbVkeXzJ…/view… รายชื่อรอบที่ 2 : โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ https://drive.google.com/…/1ovjR5qWgTH_jfWeEz8w…/view… รายชื่อรอบที่ 3 : โรงเรียนเสาไห้ “พิมลวิทยานุกูล” โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนดัดดรุณี https://drive.google.com/…/1XoEJoUQRGNN_wQ…/view… โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค. -14 ธ.ค. 2563 Portfolio รับสมัคร…

นิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาจารย์มีชัย ลัดดี
ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ไปนิเทศนักศึกษา #สหกิจศึกษา
ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
123366439_3579357548796353_7991384618409151133_o