เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด จ. ปราจีนบุรี

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำนักศึกษาปริญญาโท เยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเกิดการบูรณาการความรู้ ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 🕹📍📌ณ บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด จ. ปราจีนบุรี 📘📊📉ในการเรียนการสอนรายวิชา “การวางแผนการผลิต และการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร”
พร้อมกันนี้ทางคณะ ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท
🙏🙏🙏ขอบพระคุณทางบริษัทที่ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดความรู้ในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
……………………………………………….
📌ช่องทางติดต่อ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
→ Website : www.agro.kmutnb.ac.th
→ Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
122115378_3543370292395079_6584117292021058126_o