งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู 209 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุ

117385704_3329366337128810_4480843418622420282_o

รูปเพิ่มเติม