#ATM review “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร”

#ATMreview วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ชั้นปีที่ 3 ทำปฏิบัติการ “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร” แบคทีเรียกรดแลคติกได้รับการยอมรับว่าเป็นแบคทีเรียที่มีความปลอดภัย (Generally recognized as safe bacteria; GRAS) แบคทีเรียกรดแลคติกที่นิยมนำมาใช้เป็นกล้าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลาส้ม ไส้กรอกเปรี้ยว ผักดอง แหนม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ได้แก่ Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc และ Pediococcus โดยแบคทีเรียกรดแลคติกจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรส กลิ่น สีและเนื้อสัมผัสของอาหารไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายสามารถย่อยสลายสารอาหารได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้อีกด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารที่ทันสมัย นักศึกษา อก. จะได้เรียนรู้การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน #เชิญมาสมัครเรียนกัน #อกมจพปจ #TCAS64 #FSM ช่วงเวลาการรับสมัคร ช่วงเวลาการรับสมัคร #TCAS64 #FSM Portfolio 5 ม.ค. -27 พ.ค. 2564…