อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น

นักศึกษาปี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

116681890_3295077207224390_6821933086594716841_o

รูปภาพเพิ่มเติม

จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา

31 ก.ค.63 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ท่านซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ คุณครูปัทมา ครูแนะแนว ตลอดจนคุณครูและนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 200คน

116703224_290510645700979_7528125242946648539_n