#ช่วงนานาสาระ ตอนที่ EP5-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตรกันดีกว่า

😆😆😆นานาสาระ รอบนี้ เรามี VDO ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แฟนเพจทุกคนได้ดู ตั้งแต่การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร จนถึงหลักสูตรในแต่ละภาควิชา ซึ่งมีทั้งหมด 5 EP ด้วยกัน และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ   📌1. แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3272509652814479&type=3   📌2. สอบเทคนิคการ Pour plate และ Spread plate ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัย https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3274193762646068&type=3   📌3. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3285968658135245   📌4.…

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร โดยพี่ๆชาวสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จากโครงการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ภายใต้เครือข่าย “By Agro KMUTNB” ณ โรงเรียน นนทรีย์วิทยาคม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 ก.ค. 2563

116715484_3292119577520153_3709031692804518757_o

รูปภาพเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

114705487_3291542094244568_3806334959208786494_o