เชิญชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563

เชิญชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค. 2563 และแวะเลือกซื้อของฝากจัดจำหน่ายโดยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณฝั่งตรงประตูที่ 3 โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง แล้วพบกันนะคะ มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ

107612814_3229683517097093_6601956069461375989_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ” รอบปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องบัวชมพู 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

108051389_3229501520448626_8282979070649972833_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการ ♻️”การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

📚ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี จัดโครงการ ♻️“การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” ♻️โดยวิทยากร ดร. เปรมศักดิ์ พลวงพลอย บรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ และบุคลากร ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.

106915416_3218716428193802_3646081573958821726_o

รูปภาพเพิ่มเติม

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ 
เมื่อวันที่ 3 กค 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เตรียมความพร้อม ด้านการลงทะเบียน. การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา เป็นต้น โดยผ่านโปรแกรม ZOOM ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

ในครั้งนี้ ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แจกหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ด้วย

106528743_3215416331857145_3421887841622219969_o