ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ ตั้งแต่🕐เวลา 🔟.0️⃣0️⃣ น. เป็นต้นไป 🎥ผ่านระบบออนไลน์😊❤️

106039452_3193778564020922_6757863639964128830_o

#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป

😆😆😆สวัสดีแฟนเพจทุกคน สถานการณ์โควิด-19 ประจำประเทศไทยของเราดีขึ้น แต่ที่เราต้องทำประจำ คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ & สวมหน้ากากอนามัย” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับ 📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” https://www.facebook.com/…/set/set=a.3190814717650640&type=3 📌2. ปฏิทินการศึกษา 1/2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3188325464566232 📌3. ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1363 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3185275301537915 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-9 ผลิตภัณฑ์นม นมข้น และนมคืนรูป วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมข้นหวาน 2. เพื่อให้ทราบนิยามและกรรมวิธีการผลิตนมข้นจืดและนมคืนรูป บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇 ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍 https://bit.ly/35lRPpc…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อต้องการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงและมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีวีดีทัศน์ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผศ.สมชาย เวชกรรม และ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ให้โอวาทและแนวทางการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 310 อาคารบริหาร มจพ.วิยาเขตปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์

104443542_3190815404317238_1224748676115829080_o

รูปภาพเพิ่มเติม