#ช่วงนานาสาระTGIF

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ 📌1. ให้นักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักในเทอม 1/63 ให้ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาหอพัก มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆในหอพักนักศึกษาปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3174135312651914 📌2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171717586227020 📌3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ #มจพปราจีนบุรี https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171502612915184 📌4. 📣📣 มีข่าวดีมาบอก‼️. ปักหมุด📌 กันเลยกับ Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม.👇👇 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3168513633214082 📌5. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3166045920127520 📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่…