โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ณ ห้อง 216 ชั้น 2 มจพ. ปราจีนบุรี

#หลักธรรมาภิบาล
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี87783417_521528045167043_1393286304195674112_n