การจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
ในเรื่องการจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด
โดยคุณสันต์อาวี กรรณล้วน และ ดร.รสรินทร์ รุจนานนท์ ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

85191552_2881297831935665_7650129502059626496_o

รูปภาพเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร” ณ ห้อง 307 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิทยากร ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ชลิตังกูร และ นางสาวกนกกานต์ ชลิตังกูร เจ้าของร้าน Coffee I NEED U ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้
#ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

86697888_2881289225269859_416867034668728320_o

รูปภาพเพิ่มเติม