ประกาศทุนการศึกษา 1/2563

ประกาศทุนการศึกษา 1/2563

(ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน)

 

ประกาศทุนการศึกษา 1/2563

(ทุนขาดแคลน จำนวน 3 ทุน)

ศึกษาดูงาน บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

#การเยี่ยมชมสถานประกอบการ
นักศึกษาชั้นปี 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

#ไข่เค็มอินทรีย์
#การแปรรูปไก่สด
#ชมการผลิตจริงถึงไลน์ปฏิบัติ
#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

84449753_2874854675913314_4434998597242585088_o

กิจกรรม open house งาน “เทคโนนิทรรศ 2563”

กิจกรรม open house งาน “เทคโนนิทรรศ 2563” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 30-31 มกราคม 2563

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC5wm4YO-TnYy7jnPEVmzppg