งานกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27

งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์งานกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) ครั้งที่ 27 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3-4 มกราคม 2563

81319460_2795415273857255_6935870775672963072_o

รูปภาพเพิ่มเติม