นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentationในประชุมวิชาการ 2019 RESEARCH, INVENTION, AND INNOVATION CONGRESS (RI2C 2019)

80591391_1589507151189451_621027081018408960_n

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพกับหน่วยบริการสุขภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพกับหน่วยบริการสุขภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร

79287660_2738224176243032_3123063156931297280_n

ประชุมวิชาการ 2019 RESEARCH, INVENTION, AND INNOVATION CONGRESS (RI2C 2019)

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2019 RESEARCH, INVENTION, AND INNOVATION CONGRESS (RI2C 2019) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation.

79827275_2574399432781159_1091543471304474624_n