หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อแจ้งประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ณ ห้อง 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

69154767_2506424156089703_5174516885290483712_o

 

อาจารย์จากประเทศเยอรมนี ประเทศอินเดีย นักศึกษาปริญญาเอก TGGS และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ฟังการบรรยายเกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและหลักสูตรการศึกษา

วันที่ 21สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารย์จากประเทศเยอรมนี ประเทศอินเดีย นักศึกษาปริญญาเอก TGGS และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ฟังการบรรยายเกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและหลักสูตรการศึกษา จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมเยี่ยมชมคณะฯ

68265234_2502928863105899_8884620591760408576_o

รูปภาพเพิ่มเติม

 

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พานักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสมุนไพร และการตรวจสอบคุณภาพ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พานักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสมุนไพร และการตรวจสอบคุณภาพ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเป็นแนวทางในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

67810924_2479645092100943_9033935258654867456_o

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้งคณะเทคโนฯ ของทุกปี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้งคณะเทคโนฯ ของทุกปีโดยมีพิธีตักบาตร ถวายสังฆทานและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน

68669575_2477494388982680_7172370289378983936_o

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ เป็นวิทยากร จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายเรื่องชนิดสารสำคัญจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ฤทธิ์ของพืช การวัดการออกฤทธิ์ของพืช และการสกัดสารสำคัญ และกรณีศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ที่สนใจ

67225963_2460443690687750_7169389448931573760_o

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ไพทูล แก้วหอม ผศ.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ ผศ.ดร.ชลิตา สุวรรณ เป็นคณะกรรมการฯ และคุณทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์ เป็นเลขาฯ ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอภาพรวมของคณะฯ จากคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูล กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

67402743_2453225554742897_5311773032069464064_o

รูปภาพเพิ่มเติม